Nario tapatybės tikrinimas

Ši forma gali atsakyti į klausimą, ar nario X vardas ir pavardė tikrai yra Y.

Tai ne paieškos sistema: jūs negalite rasti tapatybės pagal slapyvardį arba slapyvardžio pagal tapatybę. Galite tik pasitikrinti, ar turimi duomenys yra teisingi.

Taigi abu laukeliai yra būtini.